1.

اثربخشی «آموزش حیا» بر «کاهش اعتیاد به اینترنت» و «رفتارهای پرخطر»

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 1-22
محدثه جهانشاهی؛ خدابخش احمدی

2.

تبیین فلسفی نسبت میان حیا و حجاب و دلالت‎های تربیتی آن در تربیت اسلامی

دوره 18، شماره 45، مهر 1402، صفحه 29-55
فرشته ذوالفقاری؛ علی ستاری؛ مریم بناهان قمی

3.

حیا از منظر قرآن و روایات و جایگاه آن در تعلیم و تربیت

دوره 17، شماره 40، تیر 1401، صفحه 23-33
کامران جباری؛ قاسم محمدیاری؛ زهرا اطمینان زره ناس

4.

مبانی روان‌شناختی «حجاب» و «عفاف» با تأکید بر متون اسلامی

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 77-106
محمدرضا سالاری‌فر