1.

بررسی عوامل بروز رفتار خیرخواهانه با رویکرد پدیدارشناسی در شهر اصفهان

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 7-19
علی بلورفروش؛ محمد اسماعیل انصاری

2.

تأثیر نگرش بر رفتار کارکنان علمی و ستادی در مؤسسات آموزشی و تربیتی

دوره 15، شماره 29، مهر 1400، صفحه 123-143
ابوطالب خدمتی؛ عباس شفیعی

3.

نگرش به خداوند، خود و دیگران در مبتلایان به اسکیزوفرنی، دوقطبی و افسردگی: یک مقایسه کیفی

دوره 16، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 19-32
محمد زمان کامکار؛ محمدمهدی شمسایی؛ عطیه گلبینی مفرد؛ روح الله براتیان

4.

نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه الگوی آماری ‐ احتمالی برای جامعه آماری

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 135-164
محمود سعیدی‌رضوانی؛ سید جمال‌الدین موسوی مشهدی؛ حسین باغگلی