1.

بایسته‌ها و آثار تربیتی اشتغال اطفال از دیدگاه اسلام

دوره 15، شماره 34، دی 1399، صفحه 49-73
حسین جاور؛ فاطمه منظمی

2.

رهیافت‌های روان‌شناختی انواع توجه در آموزش دینی و معنوی کودکان

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 159-173
علیرضا حافظی؛ احمد یارمحمدیان؛ امیر قمرانی