1.

تحلیل شبکه معنایی عدالت با تأکید بر رویکرد برابری پیچیده مایکل والزر

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 147-166
مهدی کریمی نودهی

2.

نقد دیدگاه فمینیسم لیبرال در زمینه برابری زن و مرد از منظر قرآن و روایات (مبانی‌ انسان‌شناختی تعلیم و تربیت اسلامی)

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 33-58
سید علی حسینی‌زاده؛ محمدرضا شرفی‌جم؛ علیرضا صادق‌زاده قمصری؛ خسرو باقری