1.

تبیین اهداف و ملاحظات «تربیت» اخلاقی کودک با نظر به مفهوم عاملیت انسان در اندیشه اسلامی

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 151-1730
سعید آزادمنش؛ نرگس سجادیه؛ خسرو باقری

2.

حکمت عملی به‌مثابه فلسفه علوم انسانی

دوره 24، شماره 97، اسفند 1397، صفحه 57-73
سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی

3.

درنگی در نسبت «اراده» با «تربیت اخلاقی» و اشاره‌ای به «روش‌های پرورش اراده اخلاقی»

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 151-175
بهروز رفیعی

4.

عاشورا تبلور دیدگاه‎های نوین تربیتی: سیرۀ تربیتی امام حسین (ع) بسترساز خودگردانی متعالی

دوره 15، شماره 31، فروردین 1399، صفحه 31-46
راضیه بدیعیان گورتی؛ محمد نجفی؛ محمدحسین حیدری