1.

الگوی سیستمی ساختار اجتماعی از دیدگاه امام علی (ع)

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 211-232
عباس شفیعی؛ حسین رضایی

2.

تعیّن اجتماعی معرفت در نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 7-47
حمید پارسانیا؛ حسین اژدری زاده

3.

مطالعه تطبیقی «فضائل اخلاقی شش‌گانه» در «روان‌شناسی مثبت» و «نهج‌البلاغه»

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 149-175
مریم اسماعیلی؛ محمد یزدانی