1.

بررسی ساختار دولت در مدیریت علوی " تحلیل جامعه شناختی بر منشور مدیریت امام علی(ع) در فرمان معروف مالک اشتر"

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 249-267
قربانعلی سبکتکین ریزی؛ ایرج حقندری؛ محمد امرایی

2.

بررسی کارکردهای جامعه‌شناختی سرگرمی با رویکرد اسلامی

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 75-89
سیدعبدالله میرخندان

3.

تبیین بازنمودگرایانه توهم

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 107-134
شاپور اعتماد؛ مرتضی مباشری

4.

تحلیل کارکردی مراسم و مناسک دینی

دوره 4، شماره 8، بهمن 1391، صفحه 73-91
علیرضا قبادی؛ پروین علی پور