1.

بازنمایی محتوا و ساختار ذهن انسان: مبانی نظری و فرایند اجرایی نقشۀ شناختی

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 127-149
لیلا مرتضوی؛ فاطمه شیخی‌نژاد

2.

«روش‌شناسی استنادات» شهید صدر در «اقتصادنا»

دوره 26، شماره 103، تیر 1399، صفحه 57-71
محمدجواد قاسمی اصل

3.

نگاهى به مدیریت در اسلام

دوره 11، شماره 45، بهمن 1384، صفحه 107-117
مهدى جمشیدیان