1.

بررسی امکان تاریخ‌نگاری علم بر مبنای معانی متفاوت از انقلاب علمی

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 57-78
سیدمحمدحسن آیت‌الله‌زاده‌ شیرازی؛ محمدمهدی جعفری

2.

ملاحظاتی انتقادی در باب مواجهه با مسأله‌ علم، دین و توسع

دوره 14، شماره 54، فروردین 1387، صفحه 87-114
علیرضا منصوری