1.

اروپامحوری و تأثیر قدرت-دانش در شکلگیری علوم انسانی مدرن

دوره 24، شماره 96، مهر 1397، صفحه 119-133
رضا خدابنده لو

2.

بررسی تطبیقی رویکردهای انتقادی به تحلیل گفتمان

دوره 17، شماره 68، آبان 1390، صفحه 117-144
علی ربانی خوراسگانی؛ مرتضی خوش‌آمدی

3.

عدالت توزیعی در عرصه سیاست: رویکردی دینی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1399، صفحه 177-195
محمد شجاعیان؛ محمدرضا طاهری

4.

کالبدشناسى مفهوم قدرت

دوره 8، شماره 30، خرداد 1381، صفحه 29-50
محمد حسین اسکندری

5.

نماز جمعه و بسط قدرت‌نرم اجتماع سیاسی مسلمانان

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 1-20
سید محمود طیب حسینی؛ محمد شجاعیان؛ عبدالرسول حسینی زاده؛ فاطمه لطفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب