1.

حجاب اسلامی در روابط بین‎الملل و نقش آن در تقویت قدرت نرم گفتمان اسلامی

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 187-209
زینب بهمنی گیلاوندانی؛ مجتبی عبدخدایی

2.

درآمدی بر کاربرد منطق فازی در تبیین امور سیاسی

دوره 22، شماره 87، تیر 1395، صفحه 119-144
محمد حسین جمشیدی؛ روح الله مرادی

3.

دو سطح بدیل‌اندیشی برای تکنولوژی

دوره 18، شماره 73، دی 1391، صفحه 53-84
مصطفی تقوی

4.

عدالت توزیعی در عرصه سیاست: رویکردی دینی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1399، صفحه 177-195
محمد شجاعیان؛ محمدرضا طاهری

5.

فلسفه سیاسی شیخ اشراق

دوره 7، شماره 14، بهمن 1394، صفحه 139-156
محمد بهشتی

6.

منطق درونی نظریه امام خمینی(ره) درخصوص رابطه اخلاق و سیاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402
احمد آذین؛ روح الله کاظمی؛ حمیدرضا حقیقت