1.

چالش گذار از تن به روان

دوره 20، شماره 78، فروردین 1393، صفحه 163-193
حسن بلند؛ حیدر دوست کافی

2.

روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها

دوره 4، شماره 6، خرداد 1389، صفحه 7-30
محمد کاویانی؛ محمدباقر کجباف؛ سیدمحمد غروی؛ حسین مولوی

3.

ساخت و روان‌سنجی مقیاس مدیریت اسلامی

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 105-130
هاجر مساح؛ حمیدرضا عریضی؛ ابوالقاسم نوری؛ محسن گل‌پرور

4.

فراتحلیل مطالعات هوش معنوی

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 39-58
محمد فرهوش؛ حسن تقیان؛ محمدعلی جمشیدی؛ رقیه کشمیری