1.

روش‎شناسی بنیادین اندیشه فمینیستی در ایران

دوره 26، شماره 104، مهر 1399، صفحه 17-28
ابوالفضل اقبالی؛ حمید پارسانیا

2.

نقد و بررسی قرائت طه حسین از اندیشه‎‎های ابن‌خلدون (ابن‌خلدون؛ جامعه‌شناسی مدرن یا متفکری اشعری؟)

دوره 26، شماره 105، دی 1399، صفحه 19-33
رضا تسلیمی طهرانی؛ حمید پارسانیا