1.

رویکرد فرآیندی و روش‌شناسی آن در مطالعات کارآفرینی

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 135-161
حسین خنیفر؛ محمدحسین رحمتی؛ علی لاهوتیان

2.

نظریه‌پردازی چندسطحی در پژوهش‌های کارآفرینی: ارائۀ رویکردی بهبودیافته

دوره 29، شماره 116، مهر 1402، صفحه 81-102
رضا کهن هوش نژاد؛ حسین خنیفر