1.

اثربخشی الگوی کوتاه مدت «درمانگری چندبعدی معنوی(SMP)» بر «مهار نشانگان افسردگی»

دوره 12، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 135-168
مرتضی روحانی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ حسن احدی؛ محمدرضا بلیاد

2.

اثربخشی پروتکل مداخله‌ای مبتنی بر درمان چندبعدی معنوی در کاهش نشانگان خودشیفتگی و بهبود کارکردهای شخصیت اختلال شخصیت خودشیفته: پژوهش موردمنفرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1403
صدیقه حسینی سمنانی؛ مسعود جانبزرگی؛ حسن انصاری؛ فاطمه شاطریان محمدی

3.

اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر معنویت ادراک شده و خودپنداره−خداپنداره در کارکنان هلال‎احمر دارای نشانه‎های اختلال تنیدگی پس از سانحه

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 185-201
فرحناز فرجی؛ شهناز نوحی؛ ابوالقاسم پیاده کوهسار؛ مسعود جان بزرگی

4.

اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 129-152
فرزانه علی‌نژاد؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی‌اکبر سلیمانی؛ مژگان آگاه هریس؛ الهام موسوی

5.

ارزیابی «تحول روانی ‐ معنوی» در درمانگری مراجعان مذهبی

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 49-70
مسعود جان‌بزرگی؛ حسین فاکر؛ امین جان‌بزرگی

6.

افزایش رضایت و تعهد زناشویی همسران با مداخلۀ وفاداری جنسی مبتنی بر الگوی اسلامی تنظیم رفتار جنسی

دوره 17، شماره 33، مهر 1402، صفحه 151-193
محمد حسین حق شناس؛ مهدی عباسی؛ مسعود جان بزرگی

7.

الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 7-31
محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده

8.

الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب

دوره 9، شماره 17، آذر 1394، صفحه 57-86
حمزه عبدی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ سیدمحمد غروی ‌راد؛ عباس پسندیده؛ سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی

9.

بررسی ارتباط «خودپنداره» با «خداپنداره» در درمان مذهبی (معنوی) اختلالات روانی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 119-134
حسن انصاری؛ مسعود جان‌بزرگی

10.

پیش‌بینی «حرمت خود فرزندان» بر اساس «سبک‌های فرزند پروری والدین» و «پایبندی مذهبی مادران»

دوره 13، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 49-69
زهرا کاویانی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ داود تقوایی

11.

پیش بینی سلامت روانی بر اساس سبک‌های دلبستگی، تحول روانی معنوی و تصور از خدا در بین دانشجویان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402
فاطمه کتانی؛ مسعود جان‌بزرگی

12.

تأثیر متغیرهای الگوی چند بعدی معنوی با میانجی‎گری باورهای ناکارآمد بر اختلال وسواس

دوره 16، شماره 31، مهر 1401، صفحه 129-153
مریم احمدی؛ جواد خلعتبری؛ علیرضا آقایوسقی؛ مسعود جان‌بزرگی

13.

تأثیر مداخله چندبعدی معنوی بر کورتیزول بزاقی، آشفتگی‎های روان‌شناختی و ادراک بیماری پس از جراحی بای‎پس عروق

دوره 16، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 33-51
فاطمه نیکوئی؛ مسعود جان‌بزرگی

14.

تدوین پروتکل درمانی اختلال شخصیت خودشیفته مبتنی بر درمان چندبعدی معنوی و منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402
صدیقه حسینی سمنانی؛ مسعود جانبزرگی؛ حسن انصاری؛ فاطمه شاطریان محمدی

15.

تدوین مدل نظم‎جویی شناختی هیجان براساس مؤلفه‎های خداپنداره، خودپنداره و سبک‎های دلبستگی با میانجی‎گری نیرومندی من

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 79-103
یاور توپچی؛ رسول روشن چسلی؛ مسعود جان‌بزرگی

16.

ثأثیر روان‌بنه‌های ناسازگار نخستین برتحول روانی‌ـ معنوی: یک متغیر تعدیلگر در رواندرمانگری

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 7-26
مسعود جان‌بزرگی؛ فاطمه دائمی

17.

رابطه «الگوهای ارتباطی زوجین» با «رضامندی زناشویی»

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 57-77
محمد ثناگویی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علیرضا مهدویان

18.

رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد با کارامدی خانواده

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 135-150
محمد زارعی توپخانه؛ مسعود جان‌بزرگی؛ محمدرضا احمدی

19.

رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 5-24
زهرا دلجو؛ مسعود جان‌بزرگی؛ سعیده بزازیان؛ الهام موسوی

20.

ساخت و اعتباریابی آزمون پایبندی مذهبی بر اساس گزاره‌های قرآن و نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 5، بهمن 1388، صفحه 79-105
مسعود جان‌بزرگی

21.

کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 7-38
محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده

22.

مروری بر وضعیت تجربی روان‌درمانگری‌ها در ایران

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 145-190
مسعود جان‌بزرگی؛ محبوبه داستانی

23.

معناشناسی اختلال «اضطراب فراگیر» از دیدگاه قرآن کریم

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 89-115
سارا صنعت‌نگار؛ هادی بهرامی احسان؛ احمدرضا اخوت؛ مسعود جان‌بزرگی

24.

معنای زندگی در نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 37-58
محمدصادق شجاعی؛ سید محمد غروی؛ مسعود جان‌بزرگی

25.

نقش «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» در «اضطراب امتحان»

دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 43-61
مرتضی برزگر بفروئی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ بهشته نیوشا

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه