1.

آثار متقابل نذورات در هیئت‌های مذهبی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

دوره 17، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 113-140
محمد صادق جاودان؛ داود منظور؛ سجاد رجبی

2.

تحلیل اهمیت عملکرد تخصیص اعتبارات خرد روستایی در کشور در گام اول انقلاب اسلامی مبتنی بر ایجاد اشتغال پایدار

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 251-285
محمد صادق جاودان؛ سجاد رجبی؛ امیر شرفی

3.

تحلیل فقهی ماهیت هزینه‏های پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 311-334
حسین میثمی؛ سجاد رجبی؛ رضا رنجبران