1.

ارزشیابی آموزشی در سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

دوره 3، شماره 5، اسفند 1386، صفحه 37-54
سید علی حسینی‌زاده

2.

ارزیابی انتقادی مبنای تساوی در تربیت دوجنسیتی بر اساس آموزه‎های اخلاقی اسلام

دوره 18، شماره 44، تیر 1402، صفحه 27-46
سیده زهرا موسوی؛ محمد جواد فلاح؛ سید علی حسینی زاده

3.

بررسی وتحلیل روشهای پرورش تفکر خلاق در سیره معصومان(ع)

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 103-121
جواد مداحی؛ سید علی حسینی‌زاده

4.

روش تربیتی مقایسه‌ای در قرآن کریم

دوره 14، شماره 29، مهر 1398، صفحه 9-30
محمد اسماعیل زاده؛ محمود ابوترابی؛ سید علی حسینی زاده؛ مهدی باکویی

5.

روش حکمت آموزی در قرآن کریم

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 7-35
سید علی حسینی زاده؛ ابوطالب خدمتی

6.

غایت تربیت از دیدگاه اسلامی

دوره 15، شماره 31، فروردین 1399، صفحه 67-87
سید علی حسینی زاده

7.

مؤلفه‌های خلاقیت در پرورش فکری کودکان و نوجوانان در منابع اسلامی

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 25-47
جواد مداحی؛ محمد داودی؛ سید علی حسینی زاده؛ محمد فتحعلی خانی

8.

نقد دیدگاه فمینیسم لیبرال در زمینه برابری زن و مرد از منظر قرآن و روایات (مبانی‌ انسان‌شناختی تعلیم و تربیت اسلامی)

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 33-58
سید علی حسینی‌زاده؛ محمدرضا شرفی‌جم؛ علیرضا صادق‌زاده قمصری؛ خسرو باقری

9.

نقش وراثتی مادر در تربیت فرزند از دیدگاه اسلامی

دوره 11، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 53-65
سید علی حسینی زاده