1.

بررسی مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی در سیره معصومان(ع)

دوره 5، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 7-28
مرضیه کریمی؛ ایراندخت فیاض

2.

تأثیر آوای قرآن‌ کریم بر اضطراب پیش از امتحان دانش‌ آموزان

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 101-116
سید نبی الله قاسم تبار؛ ایراندخت فیاض؛ سید عبدالله قاسم تبار؛ حامد امیدی

3.

واکاوی ضرورت تدوین الگوی بومی آموزش تفکر به کودکان با توجه به پیش فرض‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی صدرالمتالهین

دوره 17، شماره 42، دی 1401، صفحه 77-93
فاطمه سادات مرتضوی درچه؛ سعید بهشتی؛ ایراندخت فیاض؛ احمد سلحشوری