1.

انحرافات اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری(ره)

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 107-123
حفیظ الله فولادی

2.

بررسی نقش همنشینی در پیشگیری از انحرافات اجتماعی از دیدگاه علی در نهج‌البلاغه

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 99-116
محمود رجبی؛ حفیظ الله فولادی؛ داود صفا

3.

دین و دینداری در اندیشه شهید مطهری(ره)

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 121-141
حفیظ الله فولادی

4.

مروری بر عوامل مؤثر در تغییر ارزش‌ها در جامعه دینی

دوره 4، شماره 7، تیر 1391، صفحه 7-24
حفیظ الله فولادی