دوره و شماره: دوره 23، شماره 91، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-229  XML

1

اهمیت تمایز ارزش‌های معرفتی و غیر معرفتی در شناخت رابطۀ علم و ارزش

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 7-28
میثم محمد امینی

2

درنگی بر مفهوم علوم انسانی آلمانی (Geiteswissenschaft)

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 29-48
علیرضا منجمی

3

نقد رویکرد هوسرلی به معرفت از دیدگاه عقلانیت نقاد

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 49-66
علیرضا منصوری

4

کاربردپذیری استنباط آماری از دیدگاه بازنمایی مدل‌های علمی

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 67-83
مهدی عاشوری؛ سید محمود طاهری

5

رویکرد کل‌گرایی ضعیف در مطالعۀ کنش انسان: دفاع از کل‎گرایی ضعیف در برابر طبیعت‌گرایی و کل‌گرایی قوی

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 85-102
حسن امیری آرا

6

خرد و کلان در علوم اجتماعی: مسئله تبیین

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 103-126
مهدی هاتف

7

بازنمایی محتوا و ساختار ذهن انسان: مبانی نظری و فرایند اجرایی نقشۀ شناختی

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 127-149
لیلا مرتضوی؛ فاطمه شیخی‌نژاد

8

درآمدی بر معرفت‌شناسی اقتصاد تطوری؛ بررسی امکان‌پذیری میزان کاربردی-بودن استفاده از مفاهیم تطور زیستی در سپهر اقتصادی-اجتماعی

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 151-188
ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ نوید صفایی

9

تحلیل فضای حاکم بر توسعه دانش پژوهش ترکیبی در ایران و چگونگی کاربرد آن در مطالعات تربیتی

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 189-211
فریدون شریفیان

10

بررسی انتقادی وضعیت علوم اجتماعی دانشگاهی در ایران؛ طرح یک چارچوب مفهومی و روش‌شناختی

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 213-229
بهاره آروین


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.