دوره و شماره: دوره 5، شماره 8و9، بهار و تابستان 1395  XML

1

تبیین طرح کلی دانش مدیریت اسلامی

دوفصلنامه اسلام و مدیریت
صفحه 5-28
سیدصدرالدین حسینی مشهدی؛ محمدمهدی حسین‌زاده

2

تبیین ارتباط میان گزاره‌های اسلام ‌و گزاره‌های مدیریت

دوفصلنامه اسلام و مدیریت
صفحه 29-50
کمیل رودی؛ علی نقی امیری؛ رضا برنجکار؛ علی اصغر پورعزت

3

بررسی رابطه بین سبک رهبری کریمانه و یادگیری سازمانی با تأکید بر فراموشی سازمانی هدفمند

دوفصلنامه اسلام و مدیریت
صفحه 51-74
ابراهیم رجب پور؛ سعید شاکری

4

قواعد ساده رفتار از منظر قرآن کریم (مطالعه موردی سوره بقره): کاربست در سازمان و مدیریت

دوفصلنامه اسلام و مدیریت
صفحه 75-102
جعفر ترک زاده؛ زینب پیروی نژاد

5

بررسی کاربست روایات نقصان عقل در موضوع مدیریت زنان

دوفصلنامه اسلام و مدیریت
صفحه 103-132
علی آقا پیروز

6

تحلیل مبانی انسان شناسی پارادایم های جامعه شناختی سازمان و مدیریت از منظر اندیشه های علامه طباطبایی(ره)

دوفصلنامه اسلام و مدیریت
صفحه 133-160
احسان رحیمی خورزوقی؛ اسدالله گنجعلی

7

پیامدهای کارآمدی در قوه قضائیه از منظر امام خمینی‌ و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

دوفصلنامه اسلام و مدیریت
صفحه 161-180

8

الگوی اثربخشی آموزه های اسلام با رویکرد تحلیلی چشم انداز پردازی در آینده پژوهی تبادل اطلاعات

دوفصلنامه اسلام و مدیریت
صفحه 181-202
محمد شتا بدرا

9

طراحی الگوی فرهنگ انسان محور یکی از نهادهای انقلاب اسلامی

دوفصلنامه اسلام و مدیریت
صفحه 203-232
محمد محمدیان؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ محمدرضا سلطانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.