نجاتی حسینی, محمود. (773). نسبت اجتماعی«حق – وظیفه» در گفتمان دینی ( تحلیل محتوای موردی نهج‌البلاغه و نهج الفصاحه). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), 25-65.
محمود نجاتی حسینی. "نسبت اجتماعی«حق – وظیفه» در گفتمان دینی ( تحلیل محتوای موردی نهج‌البلاغه و نهج الفصاحه)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 7, 773, 25-65.
نجاتی حسینی, محمود. (773). 'نسبت اجتماعی«حق – وظیفه» در گفتمان دینی ( تحلیل محتوای موردی نهج‌البلاغه و نهج الفصاحه)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), pp. 25-65.
نجاتی حسینی, محمود. نسبت اجتماعی«حق – وظیفه» در گفتمان دینی ( تحلیل محتوای موردی نهج‌البلاغه و نهج الفصاحه). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 4(7): 25-65.