رضایی راد, عبدالحسین. (773). دگرگونی‌های نظارت اجتماعی در تمدن اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), 135-166.
عبدالحسین رضایی راد. "دگرگونی‌های نظارت اجتماعی در تمدن اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 5, 773, 135-166.
رضایی راد, عبدالحسین. (773). 'دگرگونی‌های نظارت اجتماعی در تمدن اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), pp. 135-166.
رضایی راد, عبدالحسین. دگرگونی‌های نظارت اجتماعی در تمدن اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 3(5): 135-166.