اخوندی, محمباقر. (773). مقدمه‌ای بر جامعه‌پذیری دینی در تفاسیر قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), 31-58.
محمباقر اخوندی. "مقدمه‌ای بر جامعه‌پذیری دینی در تفاسیر قرآن". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 5, 773, 31-58.
اخوندی, محمباقر. (773). 'مقدمه‌ای بر جامعه‌پذیری دینی در تفاسیر قرآن', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), pp. 31-58.
اخوندی, محمباقر. مقدمه‌ای بر جامعه‌پذیری دینی در تفاسیر قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 3(5): 31-58.