سلیمی., علی. (773). مبانی انسان‌شناختی در پارادایم علم اجتماعی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), 7-30.
علی سلیمی.. "مبانی انسان‌شناختی در پارادایم علم اجتماعی اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 5, 773, 7-30.
سلیمی., علی. (773). 'مبانی انسان‌شناختی در پارادایم علم اجتماعی اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), pp. 7-30.
سلیمی., علی. مبانی انسان‌شناختی در پارادایم علم اجتماعی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 3(5): 7-30.