سلیمی, علی. (769). درون‌مایه‌های یک نظریۀ ارتباطات میان‌فرهنگی در آموزه‌های قرآنی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(4), 7-38.
علی سلیمی. "درون‌مایه‌های یک نظریۀ ارتباطات میان‌فرهنگی در آموزه‌های قرآنی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 4, 769, 7-38.
سلیمی, علی. (769). 'درون‌مایه‌های یک نظریۀ ارتباطات میان‌فرهنگی در آموزه‌های قرآنی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(4), pp. 7-38.
سلیمی, علی. درون‌مایه‌های یک نظریۀ ارتباطات میان‌فرهنگی در آموزه‌های قرآنی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 769; 2(4): 7-38.