شیدانشید, حسینعلی. (1393). رویکرد هرمنوتیکی ابن‌‌‌‌‌سینا به نصوص اعتقادی در اَضحویّه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(80), 159-180.
حسینعلی شیدانشید. "رویکرد هرمنوتیکی ابن‌‌‌‌‌سینا به نصوص اعتقادی در اَضحویّه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20, 80, 1393, 159-180.
شیدانشید, حسینعلی. (1393). 'رویکرد هرمنوتیکی ابن‌‌‌‌‌سینا به نصوص اعتقادی در اَضحویّه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(80), pp. 159-180.
شیدانشید, حسینعلی. رویکرد هرمنوتیکی ابن‌‌‌‌‌سینا به نصوص اعتقادی در اَضحویّه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1393; 20(80): 159-180.