بهشتی, محمد. (1392). نگاهی به مباحث یادگیری در فلسفه اشراق. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), 119-133.
محمد بهشتی. "نگاهی به مباحث یادگیری در فلسفه اشراق". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 13, 1392, 119-133.
بهشتی, محمد. (1392). 'نگاهی به مباحث یادگیری در فلسفه اشراق', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), pp. 119-133.
بهشتی, محمد. نگاهی به مباحث یادگیری در فلسفه اشراق. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1392; 7(13): 119-133.