دلجو, زهرا, جان‌بزرگی, مسعود, بزازیان, سعیده, موسوی, الهام. (1392). رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), 5-24.
زهرا دلجو; مسعود جان‌بزرگی; سعیده بزازیان; الهام موسوی. "رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 13, 1392, 5-24.
دلجو, زهرا, جان‌بزرگی, مسعود, بزازیان, سعیده, موسوی, الهام. (1392). 'رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), pp. 5-24.
دلجو, زهرا, جان‌بزرگی, مسعود, بزازیان, سعیده, موسوی, الهام. رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1392; 7(13): 5-24.