علی‌نژاد, فرزانه, جان‌بزرگی, مسعود, سلیمانی, علی‌اکبر, آگاه هریس, مژگان, موسوی, الهام. (1393). اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(14), 129-152.
فرزانه علی‌نژاد; مسعود جان‌بزرگی; علی‌اکبر سلیمانی; مژگان آگاه هریس; الهام موسوی. "اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 14, 1393, 129-152.
علی‌نژاد, فرزانه, جان‌بزرگی, مسعود, سلیمانی, علی‌اکبر, آگاه هریس, مژگان, موسوی, الهام. (1393). 'اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(14), pp. 129-152.
علی‌نژاد, فرزانه, جان‌بزرگی, مسعود, سلیمانی, علی‌اکبر, آگاه هریس, مژگان, موسوی, الهام. اثربخشی شناخت‌درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت‌های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1393; 8(14): 129-152.