فدایی, مهدی, فلاح, محمدجواد. (1394). جایگاه طنز در سبک زندگی اهل‌بیت(ع). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(16), 183-198.
مهدی فدایی; محمدجواد فلاح. "جایگاه طنز در سبک زندگی اهل‌بیت(ع)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 16, 1394, 183-198.
فدایی, مهدی, فلاح, محمدجواد. (1394). 'جایگاه طنز در سبک زندگی اهل‌بیت(ع)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(16), pp. 183-198.
فدایی, مهدی, فلاح, محمدجواد. جایگاه طنز در سبک زندگی اهل‌بیت(ع). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 9(16): 183-198.