معینی‌پور, مسعود, موسوی, سیدمحمدمهدی. (1394). سبک آموزش دینی امام سجاد(ع). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(16), 153-182.
مسعود معینی‌پور; سیدمحمدمهدی موسوی. "سبک آموزش دینی امام سجاد(ع)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 16, 1394, 153-182.
معینی‌پور, مسعود, موسوی, سیدمحمدمهدی. (1394). 'سبک آموزش دینی امام سجاد(ع)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(16), pp. 153-182.
معینی‌پور, مسعود, موسوی, سیدمحمدمهدی. سبک آموزش دینی امام سجاد(ع). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 9(16): 153-182.