مک مولین, ارنان, قلی پور, حسین. (1386). ارزش‌ها در علم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(50), 175-191.
ارنان مک مولین; حسین قلی پور. "ارزش‌ها در علم". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 50, 1386, 175-191.
مک مولین, ارنان, قلی پور, حسین. (1386). 'ارزش‌ها در علم', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(50), pp. 175-191.
مک مولین, ارنان, قلی پور, حسین. ارزش‌ها در علم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1386; 13(50): 175-191.