نجفی, حسن, فقیهی, علی‌نقی, رهنما, اکبر. (1394). راهکارهای ارتقای سلامت روانی فرزندان؛ برگرفته از سبک زندگی اهل‌بیت(ع). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(16), 79-104.
حسن نجفی; علی‌نقی فقیهی; اکبر رهنما. "راهکارهای ارتقای سلامت روانی فرزندان؛ برگرفته از سبک زندگی اهل‌بیت(ع)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 16, 1394, 79-104.
نجفی, حسن, فقیهی, علی‌نقی, رهنما, اکبر. (1394). 'راهکارهای ارتقای سلامت روانی فرزندان؛ برگرفته از سبک زندگی اهل‌بیت(ع)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(16), pp. 79-104.
نجفی, حسن, فقیهی, علی‌نقی, رهنما, اکبر. راهکارهای ارتقای سلامت روانی فرزندان؛ برگرفته از سبک زندگی اهل‌بیت(ع). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 9(16): 79-104.