علیانسب, سیدحسین. (1394). شیوۀ پیامبر اکرم(ص) در مدیریت روانی جامعه اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(16), 55-78.
سیدحسین علیانسب. "شیوۀ پیامبر اکرم(ص) در مدیریت روانی جامعه اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 16, 1394, 55-78.
علیانسب, سیدحسین. (1394). 'شیوۀ پیامبر اکرم(ص) در مدیریت روانی جامعه اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(16), pp. 55-78.
علیانسب, سیدحسین. شیوۀ پیامبر اکرم(ص) در مدیریت روانی جامعه اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 9(16): 55-78.