بحرانی, مرتضی. (1385). بررسى و نقد کتاب فلسفه امروزین علوم اجتماعى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(48), 109-133.
مرتضی بحرانی. "بررسى و نقد کتاب فلسفه امروزین علوم اجتماعى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 48, 1385, 109-133.
بحرانی, مرتضی. (1385). 'بررسى و نقد کتاب فلسفه امروزین علوم اجتماعى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(48), pp. 109-133.
بحرانی, مرتضی. بررسى و نقد کتاب فلسفه امروزین علوم اجتماعى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1385; 12(48): 109-133.