دژگاهی, صغری. (1389). دیرینه‌شناسی؛ راهبردی کیفی در تحقیقات علوم انسانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(63), 117-134.
صغری دژگاهی. "دیرینه‌شناسی؛ راهبردی کیفی در تحقیقات علوم انسانی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 63, 1389, 117-134.
دژگاهی, صغری. (1389). 'دیرینه‌شناسی؛ راهبردی کیفی در تحقیقات علوم انسانی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(63), pp. 117-134.
دژگاهی, صغری. دیرینه‌شناسی؛ راهبردی کیفی در تحقیقات علوم انسانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1389; 16(63): 117-134.