برزگر, ابراهیم. (1389). رهیافت بومی‏سازی علوم انسانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(63), 29-53.
ابراهیم برزگر. "رهیافت بومی‏سازی علوم انسانی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 63, 1389, 29-53.
برزگر, ابراهیم. (1389). 'رهیافت بومی‏سازی علوم انسانی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(63), pp. 29-53.
برزگر, ابراهیم. رهیافت بومی‏سازی علوم انسانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1389; 16(63): 29-53.