اشرف, علی. (1377). افق هاى جدید در تعلیم و تربیت اسلامى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(14-15), 81-89.
علی اشرف. "افق هاى جدید در تعلیم و تربیت اسلامى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 14-15, 1377, 81-89.
اشرف, علی. (1377). 'افق هاى جدید در تعلیم و تربیت اسلامى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(14-15), pp. 81-89.
اشرف, علی. افق هاى جدید در تعلیم و تربیت اسلامى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1377; 4(14-15): 81-89.