کاویانی, محمد. (1378). روانشناسى باورهاى دینى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(19), 61-74.
محمد کاویانی. "روانشناسى باورهاى دینى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, 19, 1378, 61-74.
کاویانی, محمد. (1378). 'روانشناسى باورهاى دینى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(19), pp. 61-74.
کاویانی, محمد. روانشناسى باورهاى دینى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1378; 5(19): 61-74.