سیمز بن بریج, ویلیام., استارک, رادنی, سلیمی, علی. (1379). دین، کجروى و کنترل اجتماعى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(22), 219-249.
ویلیام. سیمز بن بریج; رادنی استارک; علی سلیمی. "دین، کجروى و کنترل اجتماعى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 22, 1379, 219-249.
سیمز بن بریج, ویلیام., استارک, رادنی, سلیمی, علی. (1379). 'دین، کجروى و کنترل اجتماعى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(22), pp. 219-249.
سیمز بن بریج, ویلیام., استارک, رادنی, سلیمی, علی. دین، کجروى و کنترل اجتماعى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1379; 6(22): 219-249.