ون هوک, جی . ام, عظیمى دخت, حسین. (1379). علم، باور و معرفت شناسى اصلاح شده. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(22), 201-218.
جی . ام ون هوک; حسین عظیمى دخت. "علم، باور و معرفت شناسى اصلاح شده". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 22, 1379, 201-218.
ون هوک, جی . ام, عظیمى دخت, حسین. (1379). 'علم، باور و معرفت شناسى اصلاح شده', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(22), pp. 201-218.
ون هوک, جی . ام, عظیمى دخت, حسین. علم، باور و معرفت شناسى اصلاح شده. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1379; 6(22): 201-218.