فخرروحانى, محمدرضا. (1379). زبانهاى مقدس و متون مقدس. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(23), 199-219.
محمدرضا فخرروحانى. "زبانهاى مقدس و متون مقدس". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 23, 1379, 199-219.
فخرروحانى, محمدرضا. (1379). 'زبانهاى مقدس و متون مقدس', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(23), pp. 199-219.
فخرروحانى, محمدرضا. زبانهاى مقدس و متون مقدس. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1379; 6(23): 199-219.