ایوانز, تى. دیوید, سلیمی, علی. (1379). بررسى مجدد رابطه دین و جرم اثرات دین، کنترلهاى غیر دینى و محیط اجتماعى بر بزهکارى بزرگسالان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(23), 145-182.
تى. دیوید ایوانز; علی سلیمی. "بررسى مجدد رابطه دین و جرم اثرات دین، کنترلهاى غیر دینى و محیط اجتماعى بر بزهکارى بزرگسالان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 23, 1379, 145-182.
ایوانز, تى. دیوید, سلیمی, علی. (1379). 'بررسى مجدد رابطه دین و جرم اثرات دین، کنترلهاى غیر دینى و محیط اجتماعى بر بزهکارى بزرگسالان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(23), pp. 145-182.
ایوانز, تى. دیوید, سلیمی, علی. بررسى مجدد رابطه دین و جرم اثرات دین، کنترلهاى غیر دینى و محیط اجتماعى بر بزهکارى بزرگسالان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1379; 6(23): 145-182.