اسکندری, محمدحسین. (1380). امام على(ع) و مسأله زمامدارى( ). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(26), 199-222.
محمدحسین اسکندری. "امام على(ع) و مسأله زمامدارى( )". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 26, 1380, 199-222.
اسکندری, محمدحسین. (1380). 'امام على(ع) و مسأله زمامدارى( )', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(26), pp. 199-222.
اسکندری, محمدحسین. امام على(ع) و مسأله زمامدارى( ). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1380; 7(26): 199-222.