رفیعی, بهروز. (1380). اصالت علوى نهج البلاغه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(26), 131-159.
بهروز رفیعی. "اصالت علوى نهج البلاغه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 26, 1380, 131-159.
رفیعی, بهروز. (1380). 'اصالت علوى نهج البلاغه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(26), pp. 131-159.
رفیعی, بهروز. اصالت علوى نهج البلاغه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1380; 7(26): 131-159.