ریچارد, استیو, شادی, حیدر. (1380). بررسى انتقادى فرضیه پلورالیسم دینى جان هیک. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(27), 174-188.
استیو ریچارد; حیدر شادی. "بررسى انتقادى فرضیه پلورالیسم دینى جان هیک". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 27, 1380, 174-188.
ریچارد, استیو, شادی, حیدر. (1380). 'بررسى انتقادى فرضیه پلورالیسم دینى جان هیک', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(27), pp. 174-188.
ریچارد, استیو, شادی, حیدر. بررسى انتقادى فرضیه پلورالیسم دینى جان هیک. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1380; 7(27): 174-188.