صادقى گیوى, فاطمه. (1381). اخـلاق اصـالـت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(30), 139-163.
فاطمه صادقى گیوى. "اخـلاق اصـالـت". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 30, 1381, 139-163.
صادقى گیوى, فاطمه. (1381). 'اخـلاق اصـالـت', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(30), pp. 139-163.
صادقى گیوى, فاطمه. اخـلاق اصـالـت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1381; 8(30): 139-163.