رحمانى زاده دهکردى, حمیدرضا. (1381). نقد و بررسى کتاب «فلسفه قدرت». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(30), 120-138.
حمیدرضا رحمانى زاده دهکردى. "نقد و بررسى کتاب «فلسفه قدرت»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 30, 1381, 120-138.
رحمانى زاده دهکردى, حمیدرضا. (1381). 'نقد و بررسى کتاب «فلسفه قدرت»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(30), pp. 120-138.
رحمانى زاده دهکردى, حمیدرضا. نقد و بررسى کتاب «فلسفه قدرت». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1381; 8(30): 120-138.