گری, جان, زارع شیرینکند, محمد, مشتاق صفت, فرهاد. (1381). لیبرالیسم جدید و تخلیه حیات سیاسى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(30), 108-119.
جان گری; محمد زارع شیرینکند; فرهاد مشتاق صفت. "لیبرالیسم جدید و تخلیه حیات سیاسى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 30, 1381, 108-119.
گری, جان, زارع شیرینکند, محمد, مشتاق صفت, فرهاد. (1381). 'لیبرالیسم جدید و تخلیه حیات سیاسى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(30), pp. 108-119.
گری, جان, زارع شیرینکند, محمد, مشتاق صفت, فرهاد. لیبرالیسم جدید و تخلیه حیات سیاسى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1381; 8(30): 108-119.